Logo cs.build-repair.com
Všeobecné 2023

Školení Učitelů A školitelů

Školení Učitelů A školitelů
Školení Učitelů A školitelů
Anonim

Koncem podzimu loňského roku byla zahájena nová série seminářů pod názvem „Změna barvy - připojím se!“Semináře pořádané Asociací barev, designu a ochrany budov zprostředkovávají obsah nového rámcového vzdělávacího programu. S koncepční spoluprací škol pracovní skupiny a lektorů ze Sto AG byl vývoj kompletní zákaznické objednávky se všemi dílčími kroky definován jako akční seminář. Důraz byl kladen na oblast učení 4 „Návrh výstavní zdi“, která byla plánována a prováděna individuálně jako tým. Důraz byl kladen na principy designu při použití barev a tvarů a vliv povrchových struktur pomocí různých materiálů. Po předložení zákaznické objednávky lektorem Sto Wolfgang Lenkem a Jürgenem Waisharem vytvořil každý účastník sérii vzorových panelů, aby se seznámil s vlastnostmi materiálů a povrchovými efekty. Plánovací fáze zahrnovala rozdělení oblasti, prostorové znázornění, barevné kontrasty a vytváření barevných náčrtů. Jednotlivé návrhy pak byly prezentovány a diskutovány v týmech po třech. Na konci semináře byly jednotlivě zpracované výsledky prezentovány individuálně. Účastníci obou úvodních seminářů hodnotili iniciativu jako pozitivní, vybrané téma jako „snadno realizovatelné ve třídě“a velmi důležité pro výměnu informací mezi školami a zeměmi. Navazující semináře jsou již několikrát rezervovány. Další semináře budou následovat koncem podzimu. Registrace je možná prostřednictvím hlavního sdružení, Tel.: (069) 66575-300.

Populární podle témat